پروانه کسب یا جواز کسب چیست؟

ایران جز کشورهایی است که ترکیب جمعیتی جوانی دارد و همین موضوع کشور را نیازمند آماده سازی شغل و بستر های اشتغال زا برای افراد جویای کار می نماید، ایجاد شغل و شروع به کار در ایران مانند دیگر کشورها شامل قوانین مشخصی بوده و کسب و کارها برای فعالیت خود باید در چهارچوب قانونی مخصوص خود قرار گیرند، اشنایی و تسلط نسبی به این قوانین برای همه افراد بخصوص کارفرمایان و صاحبان کسب و کارها ضروری می باشد؛ یکی از مهمترین این قوانین و الزامات اولیه هر کسب و کاری اخذ پروانه کسب می باشد؛ در این مقاله شما را با پروانه کسب آشنا می کنیم و انواع آن را بررسی می نماییم.

 

پروانه کسب چیست؟
هر شخص حقیقی یا حقوقی که قصد ایجاد و راه اندازی کسب و کار و یا واحد صنفی را داشته باشد طبق ماده 12 قانون نظام صنفی موظف است پروانه فعالیت خود را از واحد صنفی مربوطه اخذ نماید؛ این پروانه جذب شده که مجوز کسب و کار است جواز کسب نامیده می شود  یک مجوز تهیه نماید، که این پروانه کسب یا جواز کسب نامیده می شود.

می توان گفت پروانه کسب (Business license) جزء مهمترین اسناد و مجوزاتی است که توسط مراجع قانونی برای فعالیت کسب و کارها و اصناف مختلف که بصورت دائم و یا موقت صادر می گردد.

 

انواع پروانه کسب
پروانه کسب یا جواز کسب در دو نوع موقت و دائم صادر می شود؛ تعریف هریک به شرح زیر است:

  • پروانه کسب موقت
    این نوع پروانه کسب بصورت موقت و با اعتبار یکساله و فقط یک بار صادر می شود، زمانی که اعتبار پروانه موقت به اتمام برسد اتحادیه مربوطه به دارنده پروانه کسب 30 روز فرصت می دهد تا فرد برای دریافت جواز دائم اقدام کند، اگر آن شخص در مدت زمان داده شده اقدامی جهت در یافت پروانه کسب نکند مجوز وی باطل می گردد.
  • پروانه کسب دائم
    پروانه کسب دائم مجوزی است که مدت زمان اعتبار آن 5 سال است؛ دارنده این پروانه کسب موظف است که بعد از پایان دوره 5 ساله جهت تمدید آن اقدام کند، در غیر این صورت پروانه کسب وی باطل می گردد.

 

انتقال پروانه کسب
یکی از ویژگی‌های پروانه کسب قابلیت انتقال آن به شخصی دیگر است؛ زمانی که فرد قصد داشته باشد کسب و کار خود را به فرد دیگری انتقال دهدباید در خواست خود را از طریق اتحادیه مربوطه مطرح و پیگیری نماید، بعد از احراز صلاحیت فرد جدید، پروانه کسب قبلی باطل شده و پروانه جدیدی صادر می شود.

 

مزایای دریافت پروانه کسب
برخورداری از تسهیلات مالی و بانکی.
دارنده پروانه کسب می تواند در نمایشگاه های داخلی و خارجی شرکت کند.
جلب اعتماد مشتریان و معتبر شدن کسب و کار
کارگاه های کسب و کار با داشتن پروانه کسب این این امکان را خواهند داشت تا پرسنل خود را تحت پوشش انواع بیمه ها قرار دهند.
کارگاه های دارنده پروانه کسب و کار می توانند محصولات خود را ثبت مالکیت صنعتی و ثبت برند نمایند.
دریافت استاندارد توسط کارگاه دارای جواز کسب برای محصولاتشان امکان پذیر است.
دارنده جواز کسب امکان ساتفاده از انرژی های برق و گاز را با نرخ دولتی دارد.