قیمت زنده 50 ارز برتر

bitcoinBTC/USD
$ 60,079.10
34,916,423,790 ریال
ethereumETH/USD
$ 3,197.75
1,858,448,064 ریال
tetherUSDT/USD
$ 1.00
581,912 ریال
bnbBNB/USD
$ 538.21
312,796,234 ریال
solanaSOL/USD
$ 145.80
84,734,661 ریال
usd-coinUSDC/USD
$ 1.00
582,493 ریال
staked-etherSTETH/USD
$ 3,197.59
1,858,355,051 ریال
xrpXRP/USD
$ 0.521358
303,000 ریال
the-open-networkTON/USD
$ 7.31
4,249,523 ریال
dogecoinDOGE/USD
$ 0.113847
66,165 ریال

 

bitcoinBitcoin
$ 60,079.10
$ 60,079.10
34,916,423,790ریال
3.91%
ethereumEthereum
$ 3,197.75
$ 3,197.75
1,858,448,064ریال
2.56%
tetherTether
$ 1.00
$ 1.00
581,912ریال
0.06%
bnbBNB
$ 538.21
$ 538.21
312,796,234ریال
0.95%
solanaSolana
$ 145.80
$ 145.80
84,734,661ریال
5.24%
usd-coinUSDC
$ 1.00
$ 1.00
582,493ریال
0.17%
staked-etherLido Staked Ether
$ 3,197.59
$ 3,197.59
1,858,355,051ریال
2.55%
xrpXRP
$ 0.521358
$ 0.521358
303,000ریال
5.16%
the-open-networkToncoin
$ 7.31
$ 7.31
4,249,523ریال
0.58%
dogecoinDogecoin
$ 0.113847
$ 0.113847
66,165ریال
5.72%
cardanoCardano
$ 0.43189
$ 0.43189
251,004ریال
4.7%
tronTRON
$ 0.139633
$ 0.139633
81,152ریال
0.13%
avalanche-2Avalanche
$ 26.21
$ 26.21
15,230,846ریال
1.44%
shiba-inuShiba Inu
$ 0.000017
$ 0.000017
11ریال
4.92%
wrapped-bitcoinWrapped Bitcoin
$ 60,015.08
$ 60,015.08
34,879,218,670ریال
3.61%
polkadotPolkadot
$ 6.23
$ 6.23
3,621,686ریال
1.57%
chainlinkChainlink
$ 13.08
$ 13.08
7,603,797ریال
1.98%
bitcoin-cashBitcoin Cash
$ 381.43
$ 381.43
221,678,569ریال
2.21%
uniswapUniswap
$ 8.26
$ 8.26
4,801,786ریال
1.89%
nearNEAR Protocol
$ 5.42
$ 5.42
3,150,809ریال
5.07%
daiDai
$ 1.00
$ 1.00
581,912ریال
0.15%
leo-tokenLEO Token
$ 5.82
$ 5.82
3,383,341ریال
1.35%
litecoinLitecoin
$ 70.46
$ 70.46
40,948,886ریال
1.61%
matic-networkPolygon
$ 0.532253
$ 0.532253
309,332ریال
4.69%
wrapped-eethWrapped eETH
$ 3,330.25
$ 3,330.25
1,935,456,849ریال
2.36%
internet-computerInternet Computer
$ 8.97
$ 8.97
5,214,531ریال
18.52%
kaspaKaspa
$ 0.172252
$ 0.172252
100,109ریال
3.14%
pepePepe
$ 0.000009
$ 0.000009
6ریال
3.76%
ethena-usdeEthena USDe
$ 1.00
$ 1.00
583,656ریال
0.57%
ethereum-classicEthereum Classic
$ 22.49
$ 22.49
13,068,299ریال
4.5%
aptosAptos
$ 6.50
$ 6.50
3,778,645ریال
5.26%
fetch-aiArtificial Superintelligence Alliance
$ 1.20
$ 1.20
697,596ریال
1.62%
stellarStellar
$ 0.100933
$ 0.100933
58,660ریال
6.69%
moneroMonero
$ 157.32
$ 157.32
91,431,583ریال
1.85%
makerMaker
$ 2,760.72
$ 2,760.72
1,604,459,174ریال
7.94%
hedera-hashgraphHedera
$ 0.071319
$ 0.071319
41,449ریال
6.35%
blockstackStacks
$ 1.71
$ 1.71
994,075ریال
4.11%
crypto-com-chainCronos
$ 0.092175
$ 0.092175
53,570ریال
4.11%
filecoinFilecoin
$ 4.32
$ 4.32
2,511,346ریال
4.19%
cosmosCosmos Hub
$ 6.22
$ 6.22
3,615,873ریال
1.18%
render-tokenRender
$ 6.21
$ 6.21
3,610,060ریال
0.94%
okbOKB
$ 39.62
$ 39.62
23,026,482ریال
3.43%
mantleMantle
$ 0.727878
$ 0.727878
423,024ریال
4.5%
vechainVeChain
$ 0.029196
$ 0.029196
16,968ریال
7.73%
arbitrumArbitrum
$ 0.704217
$ 0.704217
409,273ریال
1.06%
immutable-xImmutable
$ 1.36
$ 1.36
790,609ریال
5.26%
renzo-restaked-ethRenzo Restaked ETH
$ 3,237.86
$ 3,237.86
1,881,759,397ریال
2.4%
injective-protocolInjective
$ 20.67
$ 20.67
12,010,278ریال
3.99%
suiSui
$ 0.778293
$ 0.778293
452,324ریال
4.24%
first-digital-usdFirst Digital USD
$ 1.00
$ 1.00
582,493ریال
0.34%