هرجای دنیا که هستید...

سلامت و شادکام زندگی کنید!

خدمات حرفه ای گردشگری سلامت در آکام تجارت

خدمات گردشگری سلامت در آکام تجارت

توانمندی‌ تخصصی در حیطه های پزشکی، بهره مندی از استانداردهای جهانی و تکنولوژیهای روز دنیا، اقتصادی بودن هزینه‌های درمانی و مقررات داخلی کشور‌ها چهار عامل موثر در گردشگری سلامت هستند.کشور ایران در میان کشورهای خاورمیانه در هر چهار زمینه در وضعیت مطلوبی قرار دارد اما متاسفانه به علت ضعف در بازاریابی حرفه ای در این صنعت به جایگاه حقیقی خود نرسیده است.

شرکت آکام تجارت در جهت استفاده از ظرفیت پزشکی و گردشگری موجود در کشور و نیاز توجه ویژه به این صنعت در نظر دارد با بهره گیری از سالها تجربه خود در زمینه گردشگری و استفاده از نیروهای جوان و پرانگیزه بعنوان شرکت ارائه دهنده خدمات گردشگری سلامت در کشور فعالیت نماید.خدمات شرکت شامل موارد ذیل می باشد:

برگزاری تورهای سلامتی

برگزاری تورهای سلامتی ویژه گردشگران بین المللی بصورت عمومی و خصوصی

برگزاری تور های طبیعت درمانی

برگزاری تورهای طبیعت درمانی ویژه گردشگران بین المللی بصورت عمومی و خصوصی

خدمات ترانسفر و هتلینگ

ارائه کلیه خدمات ترانسفر،هتلینگ و پزشکی در بسته ویژه درمانی

هرجای دنیا که هستید با هر سطح از درآمد

از خدمات گردشگری سلامت لذت ببرید!

تیمی حرفه ای خدمات درمانی در کشور های دیگر

گردشگری سلامت به عنوان زیرمجموعه صنعت گردشگری از قرنهای گذشته در نقاط مختلف جهان وجود داشته است.اما طی چند دهه گذشته با توجه به پیشرفتهای علوم پزشکی و فناوری های گوناگون و نیز پیدایش انواع بیماریهای نوپدید و بازپدید این بخش از صنعت گردشگری با اقبال روز افزون روبرو است.به طوری که در دوران شیوع کرونا علیرغم رکود بازار گردشگری،صنعت گردشگری سلامت با سفر جهت دریافت واکسن کرونا به کشورهایی که سریعتر به تکنولوژی ساخت واکسن دست یافته بودند همچنان به فعالیت خود ادامه داد. گردشگری تندرستی،گردشگری طبیعت درمانی و گردشگری پزشکی از انواع گردشگری سلامت می باشند.

آخرین مقالات حوزه سلامتی

با ما بروز باشید ...