استخراج یا Mining

موضوع استخراج از مباحث جذاب و پر چالش در دنیای رمز ارزها می باشد؛ با بیان یک تعریف مختصر مفهوم استخراج یا Mining را برای شما بیان می کنیم.

ارزهای دیجیتال براساس اصول رمزنگاری تشکیل شده اند و متشکل از تعداد بسیار زیادی معادله می باشند. به دستگاه هایی که به حل و پردازش این معادلات می پردازند ماینر می گویند.

استخراج ارز دیجیتال یعنی حل معادلات چند مجهولی توسط دستگاه های ماینر و دریافت پاداش از سیستم ارز دیجیتالی که معادله آن را حل می کنند ؛ ماینر ها با توجه به قدرت پردازشگری خود (هش ریت) اقدام به حل معادلات کرده و باعث استخراج بخش یا درصدی از آن ارز دیجیتال می گردند ؛ همچنین میزان پاداش دریافتی بستگی به قدرت (هش ریت) آن دستگاه ماینر دارد.
در فرآیند استخراج ، معادلات حل شده با دریافت تائید از سوی سیستم ماینرها و سپس ثبت در شبکه بلاکچین وارد چرخه ارزش بازار آن ارز (ارز های استخراج شده) می گردند.