اصطلاحات و مفاهیم بازار بورس (بخش سوّم)

حجم مبنا : حجم مبنـا، حداقل تعداد سهام یک شرکت است که باید در طول روز، معامله شود تا قیمت آن سهم، بتوانـد براساس سقف دامنه نوسان، افزایش یا کاهش یابد.

 

حجم معاملات : تعداد سهم‌های خرید و فروش شده در یک بازه زمانی می‌باشد .

 

ارزش معاملات : به مجموع ارزش تمامی خرید و فروش­های انجام شده در معاملات یک سهم، آن هم فقط در یک بازه زمانی مشخص، ارزش معاملات آن سهم می­گویند. ارزش معاملات نیز مانند حجم معاملات، شامل تمامی قسمت­های بازار می­شود. به ارزش تمامی خرید و فرو‌ش‌های همه سهام موجود در بازار، ارزش معاملات بازار می­گویند.

 

قیمت آخرین معامله : قیمت آخرین معامله، آخرین قیمتی است که در آن لحظه سهم در آن خرید و فروش شده است.

 

قیمت پایانی : قیمت پایانی سهام قیمتی است که معامله سهم در ابتدای روز بعد، براساس آن قیمت آغاز می شود، یعنی اینکه قیمت پایانی روز قبل هر عددی که باشد، قیمت امروز می‌تواند درمحدوده دامنه نوسان سهم تغییر کند. طبیعی است که مبنای نوسان قیمت روز بعد هم قیمت پایانی امروز باشد.به‌طور کلی قیمت پایانی یک سهم مشخص‌کننده میانگین قیمت تمام معاملات آن سهم در یک جلسه معاملاتی است.

وجود حجم مبنا باعث می‌شود که اگر حجم معاملات روزانه پایین باشد، قیمت پایانی زیاد تغییر نکند. مثلا اگر سهمی در طول روز با صف خرید (یا صف فروش) همراه باشد و حجم معاملات آن نسبت به حجم مبنا ناچیز باشد، قیمت پایانی آن تقریبا تغییری نخواهد کرد.
قیمت پایانی هر سهم به‌صورت خودکار و لحظه‌ای محاسبه می‌شود و در تابلو معاملات سهم به نمایش درمی‌آید.

 

ارزش بازار: ارزش بازار یک شرکت، با ضرب کردن تعداد سهام منتشر شده شرکت در قیمت بازار هر سهم (قیمت پایانی سهم در روز معاملاتی) بدست می‌آید.