ترخیص کالا چیست و ترخیص کار کیست؟

ترخیص کالا برای فعالان اقتصادی، صادرکنندگان و واردکنندگان از موارد حساس و مهم به شمار می رود؛ آشنایی دقیق و کامل با اصول و مفاهیم آن بسیار ضروری است و از مراحل مهم در تجارت خارجی محسوب می شود.

تعریف ترخیص کالا:

کلیه امور و اقداماتی است که در جهت آزاد کردن قانونی کالا در گمرک انجام می شود، به بیان دیگر ترخیص کالا پروسه ای قانونی است که در گمرک با ارائه اسناد و مدارک لازم و مشخص انجام شده و کالا از گمرک خارج می گردد.

ترخیص کالا فرآیندی تخصصی است و دارای پیچیدگی های خاص خود می باشد، فردی که به انجام امور آن می پردازد باید به قوانین، مراحل و چگونگی انجام آن تسلط لازم و کافی را داشته باشد و یا از مشاورین و متخصصان که در این زمینه از اطلاعات کافی برخوردارند استفاده نماید.

در بسیاری از مواقع بازرگانان توانایی و تخصص انجام این فرآیند را ندارند، برای انجام فرآیند ترخیص کالا از ترخیص کار استفاده می کنند.

ترخیص کار کیست؟

شخص حقوقی و یا حقیقی می باشد که از آشنایی، مهارت و تخصص کافی در امور ترخیص کالا برخوردار است و در چهارچوب قراردادی با دریافت کارمزد و حق العمل خود از جانب صاحب کالا به انجام امور ترخیص کالا می پردازد؛ معمولا این امر با اعطای وکالت ترخیص کالا از طرف بازرگان به ترخیص کار انجام می شود.

اگر شخص بازرگان ترخیص کالا را عهده دار شود و به قوانین و چگونگی انجام ترخیص آگاهی و دانش کافی را نداشته باشد و یا از ترخیص کار مناسب، متخصص و کاربلد استفاده نکند، ترخیص کالا از گمرک برای او به یک فرآیند سخت و طاقت فرسا تبدیل شده و متحمل خسارت های مالی، زمانی و هزینه های زیادی می گردد.

بازرگان هنگام انتخاب ترخیص کار باید با آگاهی کامل این کار را انجام دهد و اطمینان داشته باشد که ترخیص کار از شرایط لازم، دانش و تجربه کافی در امور ترخیص برخوردار است برای این کار لازم است تا سوابق کار شرکت  و شخص ترخیص کار مطالعه شود و مدارک کافی و لازم را داشته باشد.

داشتن ترخیص کار متخصص و حرفه ای کاهش هزینه ها، بالا رفتن سرعت و کاهش زمان ترخیص را برای بازرگانان به همراه دارد؛ زیرا زمان از فاکتور های قابل توجه و پراهمیت در امور ترخیص است، در فرآیند ترخیص اگر زمان زیادی صرف انجام این فرآیند گردد باعث می شود تا سرمایه بازرگان به صورت راکد در گمرک بماند و در افت و خیز های اقتصادی دچار خسارت شود؛ همچنین نگهداری کالا در گمرک برای بازرگان هزینه هایی دارد، از این رو در صورتی که زمان زیادی کالا در انبارهای گمرک نگهداری شود هزینه های زیادی به بازرگان تحمیل می گردد.