تفاوت اصلاح و پولبک؟

اصلاح قیمت و پولبک در ظاهر بسیار مشابه یکدیگر اند، اما با بررسی و مقایسه تعاریف این دو به تفاوت آن پی می بریم.
هنگامی که نمودار در حال حرکت به سمت قیمت های بالاتر یا پایین تر است، این جهش قیمتی به ناگهان اتفاق نمی افتد.
در روند صعودی یا نزولی با افزایش یا کاهش قیمت ، تمایل برای فروش یا خرید نیز افزایش می یابد و اینگونه است که ما شاهد روزهایی منفی در روند صعودی هستیم. اصلاح قیمتی خلاف جهت روند اصلی حرکت میکند و به خریداران جدید فرصت ورود می دهد.
اما پولبک عموماً پس از شکست سطح های مختلف مانند سطوح حمایتی و مقاومتی ، خطوط روند و…. شکل می گیرد و ما منتظر برگشت قیمت به آن سطح هستیم. اما اصلاح قیمت عموماً پس از برخورد با این سطوح اتفاق می افتد، به گونه ای که سهم قدرت عبور از این سطوح را ندارد و وارد فاز اصلاحی می شود.