شاخص NVT چیست؟

در بازارهای مالی معامله گران و سرمایه گذاران برای بررسی ارزش دارایی ها از شاخص ها و نسبت های مختلفی استفاده می کنند؛
در بازار ارز دیجیتال یکی از مهمترین و پرکاربردترین نسبت ها نسبت NVT ( نسبت ارزش کل به ارزش تراکنش روزانه ) می باشد که ما با استفاده از آن ارزندگی دارایی را با دو مؤلفه ارزش بازار و حجم تراکنش ها در طول 24 ساعت بررسی می کنیم؛
در این نسبت ، رابطۀ ارزش کل بازار شبکه به چگونگی ارتباط با فعالیت آن شبکه را می بینیم.
این نسبت همانند نسبت P/E در بازار بورس می باشد.

شاخص NVT چیست؟

ارزش کل بازار یا مارکت کپ (Market Capitalization)

در هر مارکتی ارزش بازار از حاصل ضرب تعداد واحد های قابل معامله در آن بازار یا همان حجم کل آن بازار (در بازار ارزدیجیتال تعداد کل سکه های در گردش) ضرب در قیمت روز هر واحد آن بدست می آید ، پس این مولفه در هر روز با مقایسه با روز دیگر متغیر است.

ارزش تراکنش روزانه

از حاصل ضرب تعداد واحد معامله شده در بازار در قیمت روز آن در طول 24 ساعت بدست می آید.

 

 

همچنین از این شاخص برای مقایسه ارزندگی یک ارز در دو نقطه زمانی مختلف میتوان استفاده نمود بشکلی که در دو زمان مختلف این شاخص را محاسبه کرده و ارزنده بودن آن در دو نقطه زمانی مختلف را مقایسه کرد.