طرح توجیهی (Business Plan) چیست؟

هر فردی که قصد راه اندازی کسب و کاری را دارد، برای معرفی طرح و ایده خود به بیان ویژگی ها، دورنما و کلیات طرح خود می پردازد.

در پروسه ایجاد، راه اندازی و شکوفایی کسب و کار، صاحب ایده گاهی نیازمند سرمایه گذار و یا اخذ مجوز از نهادها، ادارات و سازمان های مربوطه است؛ برای توجیهه طرف مقابل خود احتیاج به برنامه ای جامع، کامل و شفاف دارد تا بتواند ابعاد مختلف طرح خود را بصورت دقیق، شفاف و کامل بیان کند، تا طرف مقابل به راحتی و به شکل دقیق و همه جانبه با ابعاد مختلف و جوانب گوناگون طرح آشنا شده و برداشت دقیق و صحیحی از طرح داشته باشد.

بهترین راه و روش جهت معرفی طرح، نگارش یک طرح توجیهی یا Business Plan است؛ صاحب کسب و کار به منظور معرفی کامل و همه جانبه طرح و ایده خود به شکل دقیق و شفاف به نگارش طرح توجیهی می پردازد تا مخاطب خود را در جریان امکان پذیری و ابعاد دقیق و کامل طرح به صورت واقع بینانه قرار دهد؛

به طور کلی هدف از نگارش طرح توجیهی تشریح دقیق کامل طرح و امکان پذیری آن، ترغیب و کمک به تصمیم گیری افراد مرتبط و ذینفع در طرح و پروژه است؛ طرح توجیهی جهت اخذ مواردی از قبیل گرفتن وام، اخذ مجوز، دریافت زمین و امکانات، بررسی ابعاد اقتصادی مانند میزان سود و بازگشت سرمایه و… تهیه و ارائه می گردد.

طرح توجیهی می تواند مطلوبیت یک پروژه و طرح را بررسی و ارزیابی نماید و میزان ریسک را تا حدودی مشخص کند زیرا ضروری است که قبل از اجرای یک طرح و پروژه، قبل از آنکه تیم اجرایی و سرمایه گذار پروژه وارد هزینه زمانی و پولی شوند میزان رسیدن به موفقیت طرح را بررسی نمایند؛ طرح توجیهی از موارد مهمی است که پروژه را در مسیر رشد و پیشرفت قرار می دهد، اگر طرح توجیهی نامناسب باشد می تواند موجب اختلال در مسیر انجام پروژه و طرح گردد و یا حتی باعث شکست کامل طرح شود.

در نگارش طرح توجیهی به ابعاد مختلفی از جمله ابعاد تکنیکی و تکنولوژی، اقتصادی، قانونی، عملیاتی و… می پردازیم.

برای نوشتن یک طرح توجهی مفید و موثر لازم است تا فاکتورهای لازم برای موفقیت در نگارش طرح توجیهی را مورد توجه قرار دهیم؛ اولین مورد برای موفقیت وجود یک کارشناس حرفه ای و کاربلد است تا بتواند آیتم های لازم را شناسایی کرده و به پیاده سازی آنها در طرح توجیهی بپردازد؛ تسلط به نرم افزارهای مالی و طرح نویسی از دیگر مواردی است که توجه به آن ضروری است؛ اطلاعات ورودی در رابطه با طرح و اطلاعات دقیق اقتصادی و محاسباتی از اهمیت بالایی برخوردار است، توجه داشته باشد که این اطلاعات باید جامع، کامل و دقیق باشد.