مفهوم اصلاح در بازار های مالی

 

اصلاح؟

در بازار های مالی روند ها ( صعودی یا نزولی ) معمولا به یکباره اتفاق نمی افتند ؛ همواره روند ها با فراز و فرود هایی همراه هستند.
در بازار های مالی وقتی با کاهش و پایین آمدن قیمت مواجه می شویم با عبارت اصلاح مواجه می شویم.
به حرکت قیمت به سمت پایین بر خلاف جهت موج اصلی (هر نمودار شامل یک روند اصلی یا کلی و چندین روند اصلاحی است) اصلاح می گویند.
به بیان دیگر اصلاح عبارت است از حرکت نزولی در روند صعودی و یا حرکت صعودی در روند نزولی ؛ البته از اصطلاح اصلاح بیشتر در روند صعودی استفاده میشود.

 

 

در روند صعودی اصلاح زمانی رخ می دهد که تقاضا به حد اشباع برسد و قیمت برای خریداران جذابیتی نداشته باشد ؛ در واقع کسانی که مقدار سود قابل توجهی کسب کرده اند اقدام به فروش می کنند بدین ترتیب میزان عرضه و تقاضا بیشتر شده و اصلاح رخ می دهد.
به طور کلی در هر بازه زمانی هر افزایش قیمت قابل توجهی نیاز به کاهش قیمت یا همان اصلاح دارد که این اصلاح به دو صورت زیر رخ میدهد:

1) اصلاح قیمتی            2) اصلاح زمانی

 

 

اصلاح قیمتی:

در این نوع اصلاح ، کاهش شدید قیمت در زمانی کوتاه رخ می دهد ؛ به عبارتی دیگر برای انجام اصلاح زمان زیادی صرف نمی شود .

اصلاح زمانی:

در این نوع اصلاح ، قیمت کاهش شدید و زیادی ندارد امّا این کاهش در زمان طولانی اتفاق می افتد ؛ به عبارتی دیگر اصلاح قیمت به میزان کم امّا در زمان زیادی رخ می دهد .

 

اگر با میزان اعداد و ارقام بخواهیم به بیان واژه اصلاح بپردازیم معمولا بعد از کاهش 10 درصدی قیمت بیان می شود که قیمت وارد محدوده اصلاح شده است.

 

در روندهای اصلاحی باید به این نکته توجه کرد که روند اصلاحی وارد روند ریزشی یا نزولی و یا اصطلاحاََ بازار خرسی نشود.
در پست های بعدی به بررسی روند های ریزشی و تفاوت های آن با روند های اصلاحی خواهیم پرداخت.