پولبک (Pull Back)؟

 

در روندها بعد از شکسته شدن هر سطح معمولا شاهد یک حرکت برگشتی به آن سطح خواهیم بود که به آن حرکت پولبک می گویند.

در تحلیل تکنیکال معمولا پولبک ها به 4 دسته تقسیم می شوند:

1) پولبک به سطوح حمایت و مقاومت
2) پولبک به خط روند (صعودی ، نزولی و خنثی)
3) پولبک به سطوح فیبوناچی بازگشتی
4) پولبک به میانگین‌های متحرک

همچنین از نظر ناحیه رخ دادن به سه دسته عادی ، داخلی و خارجی تقسیم می شود.

 

 

تفاوت پولبک (Pull back) و ترو بک (Throw back):

اگر روند اصلی ، صعودی و سطح شکسته شده مقاومت باشد، پولبک را تروبک (throw back) می‌‌نامند؛ در حالتی که روند نزولی بوده و شکست خط حمایت و برگشت به آن اتفاق بیفتد، آن را پولبک می‌‌گویند.