کانال قیمتی و حمایت و مقاومت میدلاین

کانال قیمتی چیست؟

رسم کانال یکی از اساسی ترین و پایه ای ترین مباحث در تحلیل تکنیکال است که اگر به درستی انجام شود، تحلیل گر با استفاده از آن به بهترین نقاط خرید و فروش دست می یابد و سیگنال های معتبری را از چارت دریافت می کند.

کانال قیمت هنگامی شکل می‌گیرد که قیمت سهام بین دو خط موازی نوسان کند، چه به‌شکل افقی (خنثی) ، چه صعودی ، و چه نزولی.
دو خط موازی کانال که که روند قیمت در میان آن در حرکت است خطوط حمایت و مقاومت هستند. این حمایت و مقاومت می توانند هم از نوع داینامیک و هم از نوع استاتیک باشند .

برای بدست آوردن شیب اصلی کانال حداقل به دونقطه نیاز داریم؛ برای رسم کانال صعودی با اتصال دو کف (با شیب صعودی) و برای کانال نزولی با اتصال دو  سقف (با شیب نزولی) روند و شیب اصلی کانال را بدست می آوریم و با رسم خطی موازی با آن کانال را تشکیل می دهیم؛ دقت کنید که برای رسم کانال هر دو خط باید با یکدیگر دقیقا موازی باشند، البته در تمام پلتفرم های تحت وب تحلیل تکنیکال ابزار مناسب جهت رسم کانال فراهم شده است.

خط بالا در کانال خط مقاومت و خط پایین خط حمایت می باشد.

هرچه تعداد برخورد خطوط حمایت و مقاومت به خطوط کانال بیشتر باشد، اعتبار کانال افزایش می یابد.

شیب کانال صعودی یا نزولی بودن کانال را مشخص می کند؛ اگر شیب صعودی باشد، کانال صعودی و اگر نزولی بود، کانال نزولی است.

مادامی کا قیمت در یک کانال باشد روند کلی قیمت بر طبق روند کانال است، شکست کانال در هر دو حالت (از بالا و یا از پایین) برای تحلیل گران از اهمیت بسیاری برخوردار است و با این اتفاق می توان شاهد تغییر روند کلی قیمتی باشیم؛ البته گاهاََ یک شکست می تواند غیر معتبر (فیک) باشد که این موضوع  در تحلیل تکنیکال یکی از موارد مهم است که تحلیل گر با انواع تکنیک ها و اندیکاتور ها به بررسی آن می پردازد.

 

خطوط حمایت و مقاومت میدلاین:

هنگامی که یک کانال قیمتی معتبر را پیدا کردیم، خطی را در وسط کانال به فواصل مساوی از دو خط موازی کف و سقف کانال در نظر می گیریم و نام آن را میدلاین (Middle Line) می‌گذاریم.

یکی از مواردی که در اعتبار سنجی کانال به ما کمک می کند میدلاین است.
میدلاین گاهی اوقات به عنوان حمایت و گاهی اوقات به عنوان مقاومت برای روند قیمتی در کانال عمل می کند.