ورود و خروج بیت کوین به صرافی

شاخص ورود و خروج بیت کوین به صرافی

این شاخص یکی از شاخص های مهم در پیش بینی قیمت بیت کوین می باشد.
این شاخص نشان دهنده احساس خریدار بیت کوین نسبت به خرید خود است.
این شاخص در دو رفتار متفاوت خریدار بیت کوین بررسی می شود:

1) وارد کردن بیت کوین به صرافی         2) خارج کردن بیت کوین از صرافی

1) وارد کردن بیت کوین به صرافی:

خریدار، بیت کوین خریداری شده را که به کیف پول منتقل کرده ، اگر احساس کند قیمت کاهشی است، آن را به صرافی منتقل میکند تا در نقطه مناسب به فروش برساند.

2) خارج کردن بیت کوین از صرافی:

اگر خریدار احساس کند که قیمت فعلی بیت کوین خریداری شده رو به افزایش است ، با خیال راحت آن را از صرافی خارج و به کیف پول خود منتقل می کند.