پرایس اکشن؟

یکی از تکنیک های تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی پرایس اکشن است که مبتنی بر داده های قیمتی و الگوهای کندلی می باشد ؛ مبنا و پایه تصمیم در این تحلیل حرکات قیمت است.
پرایس اکشن تلاش می کند با تحلیل الگوهای قیمتی نظم حاکم بر بازار را مورد شناخت قرار دهد و روند قیمتی را پیش بینی نماید.
یک معامله گر پرایس اکشن باور دارد مهم ترین منبع اطلاعات خود قیمت است.
خطوط روند اصلی و سطوح حمایت و مقاومت از مهمترین پارامترهایی است که در پرایس اکشن استفاده می شود.

اندیکاتورها در این روش معمولا استفاده نمی شوند ویا بطور محدود استفاده می شوند و از وزن کمی در کلیت تحلیل برخوردار هستند؛ تحلیل گر پرایس اکشن با یک چارت خلوت سرو کار دارد.
پرایس اکشن با آنالیز عمق قیمت مخصوصاََ در زمان هایی که به محدوده های مهم نزدیک می شود به معامله گر کمک می کند تا در بهترین زمان ورود و خروج کند.