دنیای متاورس چیست؟

واژه متاورس (Metaverse) برگرفته از دو واژه Meta (برتر یا فرا) و (Universe) Verse (جهان) می باشد.

این واژه جدیدترین مفهوم و خروجی از دنیای فناوری و دیجیتال است که توجه انسان بر آن جلب شده است و زندگی بشر را دگرگون خواهد کرد.

برای تصور متاورس می توانید تصور کنید اینترنت در دنیای مجازی بصورت سه بُعدی ارائه شده و بجای تماشای آن وارد آن می شوید، این حضور با تلفیق اینترنت با فناوری های بلاکچین، واقعیت مجازی(VR) و واقعیت افزوده(AR) و با ابزار آنها (عینک های واقعیت  مجازی و هدست های واقعیت مجازی) و همچنین گوشی های هوشمند و سایر واسطه ها صورت می پذیرد.

در این دنیا قادر خواهید بود فعالیت های مختلف اعم از درس خواندن ، کارکردن ، بازی کردن ، خرید و فروش و سایر فعالیت های دیگر را انجام دهید و در آنها پیشرفت و بازدهی داشته باشید.
با به هم پیوستن جنبه های مختلف آنلاین در دنیای متاورس انسانها قادر به زندگی مجازی به همان شیوه زندگی فیزیکی خود شده اند به عبارتی افراد به صورت آنلاین و مجازی به نقش آفرینی می پردازند.

متاورس یک شیوه نوین برای تعامل انسان با دنیای دیجیتال است که برای گروه های مختلف چالش ها و فرصت های جذابی را بوجود آورده است.

ارزهای دیجیتال و متاورس

شما در دنیای متاورس می توانید به مبادلات اموال و دارایی های خود بپردازید؛ در متاورس هر کسی دارایی هایی مانند زمین، ساختمان و… دارد، این دارایی ها بر اساس نظام مالی حاکم قابل معامله هستند.

ارزهای دیجیتال و بیت کوین با توجه به قابلیت ها و کارکردی که دارند در بستر بلاکچین بهترین گزینه برای مبادلات در دنیای متاورس هستند.